Foredrag

Foredrag om ADHD tilpasses efter målgruppen og ønske om tidsforbrug.

Jeg har holdt foredrag for kommunalt ansatte støttekontaktpersoner om, hvordan man kan hjælpe og støtte unge og voksne med ADHD.

Jeg har holdt foredrag for voksne om udfordringer i parforholdet, når en eller begge har ADHD – herunder også seksuelle udfordringer.

Jeg har holdt foredrag for kolleger om eksekutive funktioner, hvilket vil sige de selvledende funktioner som at kunne få overblik, så man kan planlægge, komme i gang og blive færdig.

Jeg har holdt foredrag i ADHD foreningen med titlen: Når man elsker en med ADHD. 

Dette foredrag henvender sig primært til pårørende. Når man er forælder, søster, bror, bedsteforælder, stedforælder, plejeforælder, kæreste eller samlever til en med ADHD har man særlige udfordringer og glæder. Udfordringerne kan være udmattende i et samfund, hvor besparelserne rammer de mest sårbare. Samtidig viser al den nyeste forskning, at jo nærmere pårørende man er, jo større betydning har man for trivslen hos den med ADHD. Hvad kan man så gøre for at støtte den, man elsker med ADHD? Hvor kan man hente sin energi? Og hvordan kan man huske at bemærke alle de glæder, som ADHD også kan bringe ind i hverdagen? Der var dialog i salen, så også tilhørernes viden blev medinddraget. Det var et foredrag, hvor mange elementer blev genanvendt i et foredrag på Holbæk Bibliotek i januar 2017. Ved sidstnævnte oplæg var salen dog så fuld, at det var sværere at få deltagerne i dialog.

Jeg har holdt et oplæg om ADHD og misbrug, hvor der kun var ganske få deltagere og til gengæld tæt dialog.

I Greve har jeg lavet oplæg om at være pårørende til en, der er psykisk sårbar i forbindelse med deres temaaften.

Priser for foredrag:

Mindsteprisen er 2500 kr + kørsel, da ethvert foredrag har nogen forberedelse, som tager samme tid uanset længden på selve foredraget.

Et fordrag på 3 timer incl. pauser koster 4000 kr + kørsel.

Kontakt via hjemmesiden eller mail lenetrier59@gmail.com for at høre om særlige tilbud til særlige foredrag.

Lene nov. 15 - Kopi