Om forfatteren

Lene Trier er født i 1959.

Har været uddannet sygeplejerske i 31 år. De sidste 11 år arbejdet i Børne- og Ungdomspsykiatrien, Holbæk i Region Sjælland. De sidste 6 år i ADHD klinikken.

Fik selv konstateret ADHD for 6 år siden, og to af hendes fire børn har også ADHD.

Er med i lokalbestyrelsen af ADHD foreningen.

Har sideløbende i 2015 etableret et firma som foredragsholder og ADHD coach. Dette er nu udvidet til også at omfatte forfatterskab og forlagsvirksomhed.

Er også forfatter til pjecen ADHD og seksualitet, skrevet for firmaet Medice ved HBPharma.                                                                                         .

Lene nov. 15 - Kopipjece forside